foto1
Håndbold
foto1
Gymnastik og krop
foto1
Fodbold
foto1
Motionscenter
foto1
Mou If
Velkommen til Mou idrætsforening
 • Ved indmeldelse skal du være fyldt 18 år, eller ved det fyldte 16 år skal være sammen med en forældre DVS. begge skal have medlemskab da nøglebrikken kun udleveres til forældre og denne har også ansvaret for nøglenbrikken.
 • Medlemskabet til motionscenteret er personligt, og må kun benyttes af den som medlemskabet er udstedt til.
 • Den udleverede nøglebrik er personlig, og må kun bruges af personen som hæfter for denne. Det er ikke tilladt at lukke andre personer ind i motionscenteret.
 • Der er kun adgang til motionscenteret med gyldigt medlemskab. ( Det betyder at der ikke kan tages "gæster"/børn med i centret)
 • Der skal ved træning i motionscenteret tages hensyn til andre. Dette gælder både ved brug af maskiner, og ved afspilning af musik. Alle skal kunne holde ud at være i lokalet.
 • Al træning sker på eget ansvar. Er der spørgsmål til træningen, kontaktes en af instruktørerne. · Der skal altid benyttes rene håndklæde på maskinerne pga. sved og hygiejne · Lokalet er røgfrit.
 • Lokalet må kun benyttes i "indendørs tøj" og indendørs sko.
 • Det er ikke tilladt at bruge doping. · Ved beskadigelse af maskinerne skal der kontaktes en instruktør.
 • Når centret forlades, skal yderdøren låses.
 • Hvis nøglebrikken til motionscenteret bortkommer, forbeholder foreningen sig ret til at beholde depositummet, og der skal betales nyt depositum for ny nøglebrik.
 • Instruktørerne og foreningen forbeholder sig ret til at bortvise og inddrage nøgler fra personer som overtræder reglementet.
 • Ved ophør af medlemskab, kan nøglebrikken og depositummet tilbagebetales.

Redaktør login